یک عضو اداره منطقه زاپوریژیا از وقوع سلسله انفجارهایی در یکی از مناطق حومه شهر خبر داد.

By admin