I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit hermed om debitormassens sammensætning (CK92) pr. fredag den 22. juli 2022.

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Spørgsmål kan rettes til: Head of Rating & IR Jakob Kongsgaard Olsson, tlf. 33 42 07 06.

Med venlig hilsen

By admin