اپلیکیشن GBWhatsapp یک نسخه ماد شده یا ویرایش شده واتساپ اصلی است که امکانات و قابلیت های بیشتری نسبت به نسخه اصلی دارد. اما آیا استفاده از آن امن است؟
نوشته واتساپ جی بی چیست؟ امکانات اضافی در ازای به خطر افتادن امنیت! اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin