ثبت تاریخ اکران چند فیلم مارول در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ توسط دیزنی

والت دیزنی تاریخ اکران چند فیلم دیگر دنیای سینمایی مارول را که هنوز نام آن‌ها مشخص نشده، ثبت کرده است.

By admin