مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: پیک هفتم کرونا در استان آغاز شده و تعداد بستری‌ها در ابتدای آن هشدار جدی است و رعایت شیوه نامه‌ها و واکسیناسیون تنها راه عبور از این پیک با کمترین عوارض است.

By admin