تمرینات نوبت عصر بازیکنان تیم استقلال تهران در اردوی ترکیه با حضور محمد حسین مرادمند برگزار شد.

By admin