گجت نیوز

سیاه چاله خفته

اخترشناسان توانستند یک سیاه چاله خفته را در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ پیدا کنند. این سیاه چاله خفته سبب ایجاد تردیدهایی در نحوه شکل‌گیری سیاه چاله ها شده است. یک سیاه چاله خفته که به آرامی و بدون آزار رساندن به دیگران در خارج از کهکشان راه شیری حضور داشت، توسط اخترشناسان شکار شد. تیم …

نوشته کشف یک سیاه چاله خفته در ابر ماژلانی بزرگ در نحوه شکل‌گیری سیاه چاله ها تردید ایجاد کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin