کشف پیام های پنهانی سازنده Stray با اسکن کدهای QR بازی

بازیکن‌ها با جست‌وجو در محیط‌های شلوغ بازی Stray می‌توانند ایستراگ‌هایی را در قالب کدهای کیوآر کشف کنند که حاوی پیام‌هایی از سوی استودیو BlueTwelve است.

By admin