احتمال حضور یک بازی با حال و هوای آسیا در Assassin’s Creed Infinity

به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد یک کشور آسیایی، یکی از مناطقی است که در بازی لایو سرویس Assassin’s Creed Infinity قرار دارد.

By admin