احتمال توسعه همزمان چند قسمت از بازی Assassin's Creed

طبق ادعای رسانه‌ی کوتاکو ظاهرا شرکت یوبیسافت مشغول ساخت چند نسخه مختلف از بازی Assassin’s Creed است.

By admin